Ana Sayfa     Yayın Arşivi     Soru Bankası     Doküman Arşivi     HS Anabilim Dalları     HS Dergileri     Kongre - Etkinlik  

Halk Sağlığı İndeksi Ana Sayfa Makale Ekle | Bildiri Ekle
  Aranacak kelime(ler)   

[Tüm Yayınları Göster] [Önceki Sayfaya Dön]

9. Halk Sağlığı Günleri. 28 Eylül-1 Ekim 2005; Ankara(): 0-0.
 
154 SAYILI SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDAKİ YÖNERGE?NİN 1964 VE 2001 YILI VERSİYONLARINDA HEMŞİRELİK VE EBELİK HİZMETLERİNİN ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Emiroğlu ON, Yılmaz MC

hacettepe üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği

Amaç(lar):

Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun (1964 tarih ve 224 sayılı), sağlık hizmetinden faydalanmanın sosyal adalete uygun olması temeline dayandırılmıştır. Hazırlandığı dönemin anlayışı, ihtiyacı ve gelişmişlik düzeyine uygun düzenlemeleri içeren bu kanuna dayanarak çıkarılan 154 sayılı yönerge 1964 yılında yayınlanmıştır. Bu yönerge 2001 yılında gereksinim doğrultusunda ikinci kez düzenlenmiştir. Sonradan çıkarılan yönergede önceki düzenlemelerde bir takım değişiklikler yapılmış, bazı ek hükümler konmuş ve bazı hükümler kaldırılmıştır. Ancak yine de çeşitli konularda önceki farklı, hatta çelişen bazı hükümlerin yürürlükte kaldığı da görülmektedir.Bu çalışmada, 154 sayılı yönergenin 1964 ve 2001 versiyonları incelenerek halk sağlığı hemşireleri ve ebelerin çevre sağlığı hizmetleri kapsamındaki görevleri yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Bulgular:

Değerlendirme sonucunda aradan yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen ebelik ve hemşirelik personelinin halen yardımcı sağlık personeli olarak değerlendirildiği görülmektedir. Bu mesleklere ilişkin görev ve sorumlulukların uluslar arası halk sağlığı hemşireliği ve ebelik tanımından uzak olduğu gerekli niteliklerinin belirlenmediği görevlerinin ise yetersiz ve karmaşa yaratacak biçimde düzenlendiği saptanmıştır. Ülkemizdeki hemşirelik eğitiminin farklı düzeylerine yanıt vermeyen uygulama biçimlerinin yönerge kapsamında yer alması ebelik ve hemşirelik hizmetlerinde özellikle çevre sağlığı hizmeti alanında alınan eğitimle uyumlu olmayan ve hizmette dublikasyon yaratan bir durum sergilemektedir.

Sağlık meslek liseleri hemşirelik ve sağlık memurluğu programlarından mezun olan hemşire ve sağlık memurluğu ünvanına sahip kişiler farklı mesleki ünvana sahip olmalarına rağmen aynı eğitim programından geçen ve uygulama alanlarında aynı görevlerde çalışan kişilerdir. Bu durum Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan bir çok yönetmelikte de aynı doğrultuda ele alınmıştır. Buna karşın 154 sayılı yönergenin her iki versiyonunda sağlık memuru ve hemşirenin görevlerini farklı olarak ele almakta ve çevre sağlığı hizmetlerinde sağlık memuruna daha fazla görev yüklemektedir. 1964 versiyonunda Halk Sağlığı Hemşiresi olmasına karşın 2001 versiyonunda sadece hemşire personelinden söz edilmesi oldukça hatalıdır. Çünkü bu alanda hemşirelik uygulamaları yanısıra halk sağlığı bilgi ve becerisine sahip Halk sağlığı Hemşirelerinin çalışması uygun görülmektedir.

Uluslar arası ebelik tanımı ve uygulamalarına aykırı bir şekilde özellikle sağlık evinde çalışan ebeden çevre sağlığına yönelik hizmet beklenmektedir. Sağlık Meslek Lisesi mezunu olan Çevre Sağlığı teknisyeninden ise bölgenin çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi, krokisinin çizilmesi gibi çevre sağlığı hizmetleri tümüyle beklenmektedir. Oysa, Halk Sağlığı Hemşireliği eğitimi hemşirelik yüksekokulları tarafından uluslararası bilimsel düzeydeki literatür doğrultusunda bölgenin tanıtılması, kroki çizimi ve çevre sağlığı yönünden değerlendirilmesi hemşire tarafından ele alınarak çözümünün teorik ve uygulamalı eğitimini kapsamaktadır.

Sonuç:

Bu yönerge çerçevesinde hemşirenin uygulamaları alınan eğitimle uyumlu görülmemektedir. Bu gibi sakıncaları nedeniyle yönetmeliğin yeni versiyonunun çalışılması gerekliliği düşünülmektedir. Multidisipliner çalışma modeli yanı sıra konu ile ilgili sivil toplum örgütleri kapsamında mesleki birlik ve derneklerin temsil edilmesi ve ilgili meslek gruplarının yanısıra Halk Sağlığı Hemşireliği eğitimi veren ve literatür doğrultusunda uygulamaları takip eden akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda toplumsal uyum sağlayan çalışmayla yapılması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: 154 sayılı yönerge, halk sağlığı hemşireliği, ebe, çevre sağlığı hizmetleri

İletişim: mcosan_at_hacettepe.edu.tr

halksagligi.org sitesi halk sağlığı çalışanlarına yönelik hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgilerin tamamı veya bir kısmı herhangi bir şekilde ve her hangi bir amaçla izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu siteye giren ve kullanan kişiler site kullanım kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
Copyright (c) 2001 - 2012 www.halksagligi.org
Tasarım: halksag@halksagligi.orgEn Iyi Tasarimlar