Ana Sayfa     Yayın Arşivi     Soru Bankası     Doküman Arşivi     HS Anabilim Dalları     HS Dergileri     Kongre - Etkinlik  

Halk Sağlığı İndeksi Ana Sayfa Makale Ekle | Bildiri Ekle
  Aranacak kelime(ler)   

[Tüm Yayınları Göster] [Önceki Sayfaya Dön]

IX. Halk Sağlığı Kongresi. 3-6 Kasım 2004; Ankara(0): 0-0.
 
MALATYADA YAŞAYAN GEBELERDE SİGARA İÇME DÜZEYİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

L Karaoğlu1, G Güneş1, M Ilgar1, C Ercan1, E Pehlivan1, Mf Genç1, M Eğri1

1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, MALATYA
2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, MALATYA

Amaç: Malatyada yaşayan gebeler arasında sigara içme sıklığını ve ilişkili faktörleri saptamak.

Gereç ve Yöntem: Kesitsel analitik nitelikteki bu çalışma, Malatya ili kentsel ve kırsal alanında yaşayan çok aşamalı küme örnekleme yöntemiyle belirlenen 824 gebe kadını kapsamaktadır. Veri toplama yüzyüze anket tekniği ile yapılmıştır. Kadının sigara kullanma durumu ile sosyodemografik ve doğurganlık özellikleri arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.

Bulgular: Araştırma kapsamına giren gebelerin, % 25.7si günlük, % 2.7si ara sıra olmak üzere toplam % 28.4ü gebe kalmadan önceki üç ay içinde sigara içtiklerini belirtmişlerdir. Gebe kaldıktan sonra % 17.2si günlük ve % 3.6sı ara sıra olmak üzere toplam %20.8i sigara içmişlerdir. Gebelik öncesi döneme göre gebelik sonrasında günlük sigara içme düzeyinde görülen azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur ( p<0.05). Günlük sigara içme sıklığı çekirdek aile şeklinde yaşayan, kentsel alanda yerleşmiş ve gebelik öncesi ya da sonrası dönemde herhangi bit tür şiddete maruz kalan gebelerde belirgin olarak daha yüksekti (p<0.05). Gebelikten önceki üç ay içinde sigara içtiğini belirten gebelerin % 41.5ine sigara içip içmediği sorulmuş, % 35.5 ine de sigarayı bırakması önerilmiştir.

Sonuç: Gebelik sırasında sigara içme düzeyinde bir azalma olmakla birlikte, gebe kadınların yaklaşık beşte biri sigara içmektedir. Gebelerde sigara içme oldukça yaygındır ancak doğum öncesi bakım hizmeti olarak sigara danışmanlığı yeterince yapılmamaktadır.

Anahtar kelimeler: Gebe, Sigara içme, Prevalans

İletişim: lkaraoglu_at_inonu.edu.tr

halksagligi.org sitesi halk sağlığı çalışanlarına yönelik hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgilerin tamamı veya bir kısmı herhangi bir şekilde ve her hangi bir amaçla izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu siteye giren ve kullanan kişiler site kullanım kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
Copyright (c) 2001 - 2012 www.halksagligi.org
Tasarım: halksag@halksagligi.orgEn Iyi Tasarimlar